MAS Logistics

Język:

MAS Logistics Sp. z o.o.
70-467,Szczecin
Monte Cassino 18B/9
Telefon:
+48 728 809 279
Email:
info@maslogistics.pl
NIP:
PL9552561818
REGON:
52112976200000
Założyciele:
Igor Michałek & Jakub Stankowski
Copyright ©
Niniejsza strona internetowa jest chroniona prawami autorskimi, prawami własności intelektualnej i wszystkimi innymi prawami pokrewnymi. Witryna jest przez nas publikowana i może być powielana do użytku osobistego lub wewnętrznego tylko poprzez pobranie i wyświetlenie na jednym komputerze i/lub w jednym egzemplarzu papierowym. Witryna nie może być w inny sposób powielana, przesyłana ani udostępniana w jakiejkolwiek sieci bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie inne prawa zastrzeżone.
Zdjęcia/Grafika:
Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie pochodzą z serwisu https://www.shutterstock.com/ i są objęte licencją standardową. Wszystki mniejsze grafiki (ikony) pochodzą z serwisu https://www.iconsdb.com/ i zostały przekazane do domeny publicznej (CC0 1.0 Universal).
Copyright © MAS Logistics 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.